Percy Show, Αγγλία, 1933: Η συνεισφορά μιας γάτας στην ασφαλή οδήγηση

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Percy Show, Αγγλία, 1933:

Η συνεισφορά μιας γάτας στην ασφαλή οδήγηση

Ἡ νυχτερινή ὁδήγησι ἦταν ἄκρως ἐπικίνδυνη μέχρι λίγο πρίν τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀφοῦ οἱ προβολεῖς τῶν αὐτοκινήτων δέν ἦταν τόσο δυνατοί, ἐνῶ δέν ὑπῆρχαν σημάδια στό ὁδόστρωμα γιά νά προειδοποιοῦν γιά τυχόν στροφές. Οἱ περισσότεροι Βρεταννοί ὁδηγοί προσανατολίζονταν χάρι στίς ράγες τοῦ τράμ πού βρίσκονταν στούς δρόμους, ὅμως, στή δεκαετία τοῦ 1930 πολλές ἀπό αὐτές τίς ράγες εἶχαν μεταφερθῆ ἀλλοῦ. Τά μάτια, ὅμως, μίας γάτας θά ὑποκινοῦσαν κάποιον νά ἐπινοήση ἕνα μηχανισμό πού θά ἔκανε τήν ὁδήγησι πιό ἀσφαλή.

Τήν ἐποχή ἐκείνη, ἕνας ὑπάλληλος ὁδοποιΐας, ὁ Percy Show, ταξίδευε συχνά μέ τό αὐτοκίνητό του λόγῳ τῆς δουλειᾶς του καί εἶχε συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη καί ἐπικίνδυνη ἦταν ἡ νυχτερινή ὁδήγησι σέ δρόμους γεμάτους μέ στροφές. Μία νύκτα τοῦ 1933 γεμάτη μέ ὀμίχλη, ὁ Show ἐπέστρεφε στό σπίτι ὅταν πρόσεξε δύο μικρά πράσινα φῶτα, πολύ κοντά τό ἕνα στό ἄλλο. Ἀπό περιέργεια κατέβηκε καί πρόσεξε ὅτι τά δύο “φῶτα” πάνω στά ὁποῖα εἶχαν “πέσει” οἱ προβολεῖς τοῦ αὐτοκινήτου ἦταν τά μάτια μίας γάτας πού κάθονταν στό φράκτη. Τότε κατάλαβε ὅτι κατευθύνονταν κατευθείαν πάνω στό φράκτη καί ὅτι οὐσιαστικά ἡ γάτα τοῦ εἶχε σώσει τή ζωή.

Τή στιγμή ἐκείνη ἀναρωτήθηκε ἄν θά μποροῦσε νά φτιάξη ἕνα μικρό μηχανισμό πού θά τοποθετοῦνταν, σέ μικρή ἀπόστασι τό ἕνα ἀπ᾽ τό ἄλλο, πάνω στό ὁδόστρωμα καί τό ὁποῖο θά ἀντανακλοῦσε τά φῶτα τῶν διερχόμενων αὐτοκινήτων, προειδοποιώντας κατά κάποιο τρόπο τούς ὁδηγούς γιά τήν πορεία τοῦ δρόμου.

 

Advertisements

A letter to a new convert by Mother Thekla, Abbess of Orthodox Monastery of the Assumpion in North Yorkshire, England

http://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

citywallpaperhd.com-263

A letter to a new convert by Mother Thekla,

Abbess of  Orthodox Monastery of the Assumpion

in North Yorkshire, England

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

Mother Thekla’s Letter To A New Convert

JOURNEY TO ORTHODOXY

Mother Thekla, who died on Aug. 7, 2011 at aged 93, was the last surviving nun to have occupied the enclosed Orthodox Monastery of the Assumption in North Yorkshire, but became better known to the wider world as the spiritual muse of the composer Sir John Tavener. Mother Thekla wrote the following letter in 2009, when she was 91 years old. You can read more about her here.

╰⊰¸¸.•¨*

Dear “John”,

I understand that you are on the way to becoming Orthodox. I know nothing about you, beyond the fact that you are English.

Before we go any further, there is one point I should make clear. I have not been told why you are about to convert, but I assure you there is no point whatsoever if it is for negative reasons. You will find as much “wrong” (if not more) in Orthodoxy as in the Anglican or Roman Churches.

So – the first point is, are you prepared to face lies, hypocrisy, evil and all the rest, just as much in Orthodoxy as in any other religion or denomination?

Are you expecting a kind of earthly paradise with plenty of incense and the right kind of music?

Do you expect to go straight to heaven if you cross yourself slowly, pompously and in the correct form from the right side?

Have you a cookery book with all the authentic Russian recipes for Easter festivities?

Are you an expert in kissing three times on every possible or improper occasion?

Can you prostrate elegantly without dropping a variety of stationery out of your pockets?

OR…..

Have you read the Gospels?

Have you faced Christ crucified? In the spirit have you attended the Last Supper – the meaning of Holy Communion?

AND….

Are you prepared, in all humility, to understand that you will never, in this life, know beyond Faith; that Faith means accepting the Truth without proof. Faith and knowledge are the ultimate contradiction –and the ultimate absorption into each other.

Living Orthodoxy is based on paradox, which is carried on into worship – private or public.

We know because we believe and we believe because we know.

Above all, are you prepared to accept all things as from God?

If we are meant, always, to be “happy”, why the Crucifixion? Are you prepared, whatever happens, to believe that somewhere, somehow, it must make sense? That does not mean passive endurance, but it means constant vigilance, listening, for what is demanded; and above all, Love.

Poor, old, sick, to our last breath, we can love. Not sentimental nonsense so often confused with love, but the love of sacrifice – inner crucifixion of greed, envy, pride.

And never confuse love with sentimentality.

And never confuse worship with affectation.

Be humble – love, even when it is difficult. Not sentimental so called love – And do not treat church worship as a theatrical performance!

I hope that some of this makes sense,

With my best wishes,
Mother Thekla
(sometime Abbess of the Monastery of the Assumption, Normanby)

Link: Saint Dunstan Orthodox Christian Church in Poole, England

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

http://www.saint-dunstan.org

Saint Dunstan Orthodox Christian Church in Poole, England

A Parish of the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of the British Isles and Ireland

Patriarchate of Antioch and all the East

Saint Osmund’s Road, Parkstone, Poole, BH14 9JG

Church Phone: 01202 602628

Poole, England

 

The Father Of Lights – By Constantine Georgiades, England – Journey to Orthodoxy

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

england ggghyuuu

The Father Of Lights

By Constantine Georgiades, England

Journey to Orthodoxy

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://journeytoorthodoxy.com/2010/05/the-father-of-lights-constantine-georgiades/

JOURNEY TO ORTHODOXY

A team of 120 members of the London Robbery Squad arrested me, my builder and electrician in Devon on 17th April 1991. I had to strip, put on white paper suit and wait in a cold empty cell for 3 days and then I was charged with various conspiracy offenses and remanded in custody at Exeter Prison. I had often driven past the prison and had never considered that one day I might be a guest of Her Majesty!

As an ex-policeman, I was warned to ask for the ’43’s’ by the escorting officer, but I really hadn’t understood what that meant. A mistake had been made and I felt sure that it was only a matter of time before I would be released, so I insisted on going on the main wing with all the other men and refused ‘Rule 43’ protection.

News of my arrival travelled fast and I soon had hundreds of men wanting to vent their anger out on me, due solely to the fact that I had once been a policeman. It didn’t matter that I had left some years earlier. As far as they were concerned, I was still a policeman and ‘the enemy’.

Escorted to ‘B’ wing with 2 other inmates I was locked in a cell the size of a bus shelter. After having lived my life in relative luxury up until that moment, it came as quite a shock to have to share a cell with 2 total strangers! It was filthy, no toilet and only the use of a bucket, no sink, little ventilation and poor lighting and the stench of urine and excrement was overpowering.

As he closed the door I heard the Prison Officer grunt “Three more pieces of s*** off the street”. I knew that I had done some bad things in my time, but I never thought that I had deserved to be treated or spoken to in this manner. The three of us remained in these conditions for periods of up to 23 hours a day and trying to cope with the monotony and violence of prison life was difficult.

At first ‘bang up’ seemed like a lifeline to me as it was difficult to kill a man whilst he was locked away in a cell! Although I had a strong physical presence, I knew that I couldn’t defend myself against 600 men and I was gripped with terror. I ate very little for the first three weeks and my weight dropped by nearly 4 stone. The food repulsed me and I couldn’t bring myself to eat it, but my fellow inmate said “If you don’t eat you will die in here”. He was right of course and I had already considered that as one of my options for early release.

I spent the first 14 months on remand walking in my own strength, unable to see my children and being systematically stripped of all my worldly possessions. You can’t keep up your mortgage payments when you are in prison.

Daily I sifted through my food searching for pieces of broken glass and slivers of razor blades and smelling it for traces of chemicals. There are more ways of getting to someone that you hate in prison than you can imagine! I grew more angry by the day at the injustice done to me and I wanted revenge against those who had put me there. I scoured my life searching for answers. Every day I mourned for my son Peter who had died as a baby whilst the family were Continue reading “The Father Of Lights – By Constantine Georgiades, England – Journey to Orthodoxy”

Video: Human Relationships in the Light of Christ – Q&A ╰⊰¸¸.•¨* Father Zacharias of Essex Monastery, England

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

picture-186158

Human Relationships in the Light of Christ

Q&A – Father Zacharias of Essex Monastery, England

“Human Relationships in the Light of Christ”, talk given by Archimandrite Zacharias in the Orthodox Christian Church in Edinburgh, on 8th of November 2012.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

St. John The Baptist, the Orthodox Monastery, Tolleshunt Knights, Essex, England

maxresdefault-1

If you want go to the St. John the Baptist Monastery and talk with Father Zacharias.

The address is:

The Old Rectory, Rectory Road,

Tolleshunt Knights, By Maldon,

Essex CM9 8EZ, United Kingdom

Tel.: (+44) (0) 1621 816 471

to get there from LONDON

1. go to Liverpool Street Station (you can get there by UNDERGROUND)

2. get a train to WITHAM

3. get a taxi to the monastery of Saint John the Baptist (say Tolleshunt Knights if the taxi driver does not know the monastery)

https://www.facebook.com/monasterystjohnbaptistessex/info?tab=page_info

https://www.facebook.com/monasterystjohnbaptistessex

FACEBOOK OF MONASTERY ST JOHN BAPTIST ESSEX

 

Μαρτυρία για το Άγιο Φώς του Παναγίου Τάφου από τον Ορθόδοξος Άγγλο Μοναχό Barnard (865 μ.Χ.) και τον Άγιο Bede της Αγγλίας (+735 μ.Χ.)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Μαρτυρία για το Άγιο Φώς του Παναγίου Τάφου από τον Ορθόδοξος Άγγλο Μοναχό Barnard (865 μ.Χ.) και τον Άγιο Bede της Αγγλίας (+735 μ.Χ.)

Ο Μοναχός Barnard (865 μ.Χ.) έγραψε: «Είναι περιττό να γράψω πολλά για τον Τάφο αυτό, επειδή ο Bede λέει αρκετά γι’ αυτόν στην δική του Ιστορία (της Αγγλικής Ορθόδοξης Κελτικής Εκκλησίας – πρό Σχίσματος). Όμως αξίζει να αναφερθεί πως αυτό που συμβαίνει το Μεγάλο Σάββατο, την Παραμονή του Πάσχα. Το πρωί αρχίζει η Λειτουργία μέσα στην εκκλησία αυτή. Μετά, όταν τελειώσει, μπαίνουν ψάλλοντας το «Κύριε Ελέησον» μέχρι να έρθει άγγελος και να ανάψει με φως τα κανδήλια που κρέμονται πάνω από τον τάφο. Ο Πατριάρχης μεταδίδει αυτό το Φως στους επισκόπους και τον υπόλοιπο λαό, και ο καθένας έχει φως, εκεί που στέκεται.» Mabilon. Acta Sancta. Τόμος. III. P. II. Σελ. 473.

Πηγή:

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com/2019/03/blog-post_26.html

ORTHODOXY – RAINBOW

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΕΛΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Holy and Life-Giving Cross, Orthodox Parish, Lancaster, England, UK – 2 Videos

http://irelandandbritishisles.wordpress.com

https://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

IRELAND & BRITISH ISLES

IMG_0883-Version-2-2012-09-11-at-16-34-58-2012-09-11-at-16-34-58-copy.jpg

Holy and Life-Giving Cross, Orthodox Parish,

Lancaster, England, UK

Source:

http://orthodoxcityhermit.com

Holy and Life-Giving Cross, Orthodox Parish, Lancaster, UK

ORTHODOX CITY HERMIT

DSC00591

The First Holy Liturgy in the new Temple of the Orthodox Christian Parish of the Holy and Life-Giving Cross at Lancaster (United Kingdom)

During my last visit at the UK I had the blessing to witness the opening of a new Temple at the St Martin’s of Tours Church, Braddon Close, Westgate, Lancashire for the Holy Cross Parish. Before my arrival on 9th March, the faithful had already set up the Church of St Martin , installed the Iconostasis, and it was beginning to look very much like an Orthodox Church already.

Have a look at more photos of the making of the iconostasis (a combined effort of an Englishman’s carpentry and Antiochian iconography!)

icon1

icon2

icon3

Glory to Thee o Lord, Glory to Thee! I have come to intimately know this warm Stavronian community with faithful from more than half a dozen nationalities (!) for two years and they have ever since become a part of my heart. They helped me so much during a time in need then, in Lancaster that I feel there is no way I can ever repay their prayerful support and practical help at that time.

aidan

Fr. Jonathan Hemmings and lay reader Trevor Wearing

This Parish serves the liturgical and pastoral needs of Orthodox Christians studying and teaching at Lancaster University, from Greece and Cyprus and in more recent years from Romania and Russia. Yet far from it, this parish is not ‘too ethnic’ at all, but inter-national and ecumenical in the correct sense of the world; one may also encounter British people who have converted to Orthodoxy. A genuine “one holy, catholic and apostolic Church”. The Parish is dedicated to the Life-Giving Cross, and from what I have witnessed there during my brief stay and from all subsequent long visits, I have come to the conclusion that this dedication, like all dedications or patron, has an intimate relationship with the Community and those belonging to it. Their dedication and service to the Holy and Life Giving Cross is hard, narrow and steep but it is a glorious path

holy cross10

33.jpg

Back in 2014, this was the nearest church I could go during my stay at Lancaster University, so I began attending church services there. Everything was so different from our ordinary churches in Greece! To begin with, for each and every Holy Liturgy we have had to “build”, furnish and dismantle the “Church” to give it some semblance of Orthodox character and creedal symbolism.” This was quite an extraordinary experience for a Greek who can choose which parish to go every Sunday, since there are plenty in every neighbourhood. And yet, somehow, this ‘fragile’, “weak thing of the world to confound the things which are mighty”; this base thing of the world, and thing which is despised’ , yet God hath chosen, yea, and this ‘thing which is not’, to bring to nought things that are” (cf. 1 Cor. 1:27-28), this church which could be ‘contained’ in just three pieces of luggage, was more powerful, holy and alive than all others I have been to here in Greece!

I vividly remember the awe I have repeatedly experienced there during the Sacraments of the Holy Unction and Baptisms where plain olive oil acquired through prayers a heavenly fragrance and was literally transformed! Or, icons during services began streaming myrrh (ie. a sweet-smelling oily substance). Or, the icons and secondary relics that I was offered as a present started to produce a sweet-smelling fragrance in my hotel room. But this was not the only surprise that the Lord had at store for me.

planas1

St. Nicholas Planas by Dimitrios Hakim

st ioakim.jpg

St. Joachim of Ithaca by Dimitrios Hakim

For the whole autumn semester, I regularly attended Services there, read theirnewsletter each month with their news and spiritual food for thought, studied their translations such as St. Lioba’s or St. Joachim’s life and enjoyed their book publications, most notably Fountains in the Desert, based on the sayings of St Antony. I also got acquainted to Celtic Saints and Celtic Orthodoxy— so Constantine the Great  was not (only) a Greek Saint but was acclaimed as emperor by the army at Eboracum (Modern-day York😃?! — and venerated the icons and holy relics of St. Nicholas Planas and St. Joachim of Ithaca that this parish is blessed to have. Can you imagine this? Venerating for the firsttime Greek Saints’ relics in Great Britain ?!

holy cross5

Fr. Jonathan (left) embracing the aer with Fr. Theodosios (right) during the Holy Liturgy 
in the Church of St. Nicholas in Ithaka, Greece.

Most importantly, these months I  and enjoyed their fellowship, having meals together and taking part in pilgrimages to Orthodox monasteries, churches, ancient Christian sites and other worship places (photos). To get a taste of their fellowship, listen to the Holy Cross choir chant the Orthodox Psalm (135) “O Give thanks unto the Lord”, while looking at their photos, most of which come from our pilgrimage to St. Herbert’s Island, Derwentwater, UK. St. Herbert is an important Orthodox Saint in the area.

To my immense surprise my brief stay there served as the catalyst for the re-discovery of the Orthodox faith, a mystical Baptism for which I am infinitely grateful to them. While there, I have been most impressed by the spirit of prayer and the presence of God at the celebration of the Divine Liturgy at the University chapel and the spirit of ecumenical fellowship. Isn’t it an irony that the Holy Spirit chose to lead me ‘back’ to my cradle faith through a convert spiritual father ?! By the end of my stay there I knew my heart had chosen ‘them’ as my spiritual family, and everything had changed from ‘their’ to ‘our’. Thanks be to God I had discovered my spiritual oasis-retreat- fountain in the desert-home-pearl of great value! I had become a Stavronian myself!  😊

Last Easter, I felt that I had to celebrate Easter at Lancaster and what a Holy week we all had then! Our pilgrimage too during Bright Week to meet Fr. John Musther Of Cumbria at his church-home was an unforgettable experience!

holy cross5

“The Church in The British Isles will only begin to grow when she begins to again venerate her own Saints”  (Saint Arsenios of Paros †1877)

a

b

 And now, at long last, after 20 ‘crucified’ years, of using borrowed premises and enduring numerous hardships and trials, the Orthodox Community of the Holy and Life Giving Cross , has finally found a building for a Temple that will serve the needs of the Orthodox Christians in the Lancaster area.

IMG_9500

Sunday of the Orthodoxy and St. Cuthbert’s Day’,  one of England’s most beloved Wonderworking saints once greatly venerated here — Sancte Cutbertus ora pro nobis!

This new Temple seems to be a blessing from Father Jonathan’s spiritual grandfather, Blessed Seraphim Rose, who had a special love for the Celtic Saints, and St. Martin of Tours in particular.

st martin7

Cf. The prologue to Vita Patrum written by him:

“And then, even as the news of the phenomenon of Egyptian monasticism was still spreading through the West, the West produced its own ascetic miracle: St. Martin of Tours.  Even before his death in 397, his manuscript Life was being circulated in Gaul, Spain, Italy, and elsewhere in the West, revealing him as a monastic Father and wonderworker in no way inferior to the desert Fathers in the East.”

vita patrum1

Another spiritual ‘coincidence’ seems to be at stake. While reading St. Martin’svita a certain incident attracts our attention,

“CHAPTER III.   Christ appears to St. Martin.

ACCORDINGLY, at a certain period, when he had nothing except his arms and his simple military dress, in the middle of winter, a winter which had shown itself more severe than ordinary, so that the extreme cold was proving fatal to many, he happened to meet at the gate of the city of Amiens[8] a poor man destitute of clothing. He was entreating those that passed by to have compassion upon him, but all passed the wretched man without notice, when Martin, that man full of God, recognized that a being to whom others showed no pity, was, in that respect, left to him. Yet, what should he do? He had nothing except the cloak in which he was clad, for he had already parted with the rest of his garments for similar purposes. Taking, therefore, his sword with which he was girt, he divided his cloak into two equal parts, and gave one part to the poor man, while he again clothed himself with the remainder. Upon this, some of the by-standers laughed, because he was now an unsightly object, and stood out as but partly dressed. Many, however, who were of sounder understanding, groaned deeply because they themselves had done nothing similar. They especially felt this, because, being possessed of more than Martin, they could have clothed the poor man without reducing themselves to nakedness. In the following night, when Martin had resigned himself to sleep, he had a vision of Christ arrayed in that part of his cloak with which he had clothed the poor man. He contemplated the Lord with the greatest attention, and was told to own as his the robe which he had given. Ere long, he heard Jesus saying with a clear voice to the multitude of angels standing round — “Martin, who is still but a catechumen, clothed[9] me with this robe.” The Lord, truly mindful of his own words (who had said when on earth — “Inasmuch[10] as ye have done these things to one of the least of these, ye have done them unto me”), declared that he himself had been clothed in that poor man; and to confirm the testimony he bore to so good a deed, he condescended to show him himself in that very dress which the poor man had received.

Your mercy toward the poor man without clothes gained you, O Martin,

The vision of Christ, who said to the angels

‘Martin has clothed Me with this garment.

Have mercy on us who are poor

And who have no good works to clothe ourselves,

And pray to the Lord of the Universe

That He have mercy on our souls. (St. Martin of Tours Troparion, Tone 4)

st martin6

 

“The Charity of St. Martin” 

Likewise, this Holy Cross community have been given the use of the residence for half week, for Fridays, Saturdays and Sundays! 😃

In a sense, Divine Providence and the Communion of Saints is brought intoour (sic!) acquisition of the Church!

On St. Patrick’s Day, Father Jonathan Hemmings and five Stavronians made a pilgrimage to Heysham to St Patrick’s Chapel and Monastery at Heysham. Have a look at this lovely photo with the Faithful. Not only five though! Plus a host of angels and some onlookers- a group of five young people totally unrelated to the Stavronian community or the Orthodox Church asked if they could have a photo taken with the Icon of St Patrick!

st patrick2

st patrick10

St. Patrick2.jpg

Heysham is where the great Saint Patrick crossed to Ireland to spread Christianity there. Father Jonathan is chanting St. Patrick’s Lorica (The Breastplate) ! Events like this are really important so that we reconnect with Britian’s Orthodox past. This pilgrimage brings tears to my eyes as I remember a pilgrimage, together with Father Jonathan, which took place 2 years ago. Such fond memories to treasure!

The Easter news of the Holy Cross parish are:

  • “We are doubly blessed to receive at Great and Holy Week a hand crafted Icon, a comb and a prayer rope that belonged to St Paisios and Reliquary for containing these holy relics. We will also have on loan  for Holy Week a piece of his clothing from another Monastery in Greece. Those from other Orthodox Parishes who wish to come to venerate these secondary holy relics of St Paisios should contact Jonathan so that we may offer appropriate hospitality.”
  • “We are blessed to welcome again the Byzantine St Anysia Choir from Thessalonika for Pascha who came last year to embellish our worship with their beautiful singing.

For more information about the Orthodox Christian Parish of the Holy and Life ­Giving Cross at Lancaster   visit http://www.orthodox-lancaster.org.uk

St. Martin2

“The Church in The British Isles will only begin to grow when she begins to again venerate her own Saints”  (Saint Arsenios of Paros †1877)

Continue reading “Holy and Life-Giving Cross, Orthodox Parish, Lancaster, England, UK – 2 Videos”