Percy Show, Αγγλία, 1933: Η συνεισφορά μιας γάτας στην ασφαλή οδήγηση

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Percy Show, Αγγλία, 1933:

Η συνεισφορά μιας γάτας στην ασφαλή οδήγηση

Ἡ νυχτερινή ὁδήγησι ἦταν ἄκρως ἐπικίνδυνη μέχρι λίγο πρίν τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀφοῦ οἱ προβολεῖς τῶν αὐτοκινήτων δέν ἦταν τόσο δυνατοί, ἐνῶ δέν ὑπῆρχαν σημάδια στό ὁδόστρωμα γιά νά προειδοποιοῦν γιά τυχόν στροφές. Οἱ περισσότεροι Βρεταννοί ὁδηγοί προσανατολίζονταν χάρι στίς ράγες τοῦ τράμ πού βρίσκονταν στούς δρόμους, ὅμως, στή δεκαετία τοῦ 1930 πολλές ἀπό αὐτές τίς ράγες εἶχαν μεταφερθῆ ἀλλοῦ. Τά μάτια, ὅμως, μίας γάτας θά ὑποκινοῦσαν κάποιον νά ἐπινοήση ἕνα μηχανισμό πού θά ἔκανε τήν ὁδήγησι πιό ἀσφαλή.

Τήν ἐποχή ἐκείνη, ἕνας ὑπάλληλος ὁδοποιΐας, ὁ Percy Show, ταξίδευε συχνά μέ τό αὐτοκίνητό του λόγῳ τῆς δουλειᾶς του καί εἶχε συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη καί ἐπικίνδυνη ἦταν ἡ νυχτερινή ὁδήγησι σέ δρόμους γεμάτους μέ στροφές. Μία νύκτα τοῦ 1933 γεμάτη μέ ὀμίχλη, ὁ Show ἐπέστρεφε στό σπίτι ὅταν πρόσεξε δύο μικρά πράσινα φῶτα, πολύ κοντά τό ἕνα στό ἄλλο. Ἀπό περιέργεια κατέβηκε καί πρόσεξε ὅτι τά δύο “φῶτα” πάνω στά ὁποῖα εἶχαν “πέσει” οἱ προβολεῖς τοῦ αὐτοκινήτου ἦταν τά μάτια μίας γάτας πού κάθονταν στό φράκτη. Τότε κατάλαβε ὅτι κατευθύνονταν κατευθείαν πάνω στό φράκτη καί ὅτι οὐσιαστικά ἡ γάτα τοῦ εἶχε σώσει τή ζωή.

Τή στιγμή ἐκείνη ἀναρωτήθηκε ἄν θά μποροῦσε νά φτιάξη ἕνα μικρό μηχανισμό πού θά τοποθετοῦνταν, σέ μικρή ἀπόστασι τό ἕνα ἀπ᾽ τό ἄλλο, πάνω στό ὁδόστρωμα καί τό ὁποῖο θά ἀντανακλοῦσε τά φῶτα τῶν διερχόμενων αὐτοκινήτων, προειδοποιώντας κατά κάποιο τρόπο τούς ὁδηγούς γιά τήν πορεία τοῦ δρόμου.

 

Advertisements

Video: Αγία Ούρσουλα (St Ursula) η Βρεταννή Παρθενομάρτυς της Γερμανίας & η συνοδία της (+383)

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

england-west-lulworth-sunset-sea-rock-landscape

Αγία Ούρσουλα (St Ursula)

η Βρεταννή Παρθενομάρτυς της Γερμανίας & η συνοδία της (+383)

Εκπομπή 24: Συνάντηση με Ορθόδοξους Αγίους της Ιρλανδίας & της Μ Βρεταννίας – ORTHODOX HEART

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

scotland

Εκπομπή 24: Συνάντηση με Ορθόδοξους Αγίους της Ιρλανδίας & της Μ Βρεταννίας

ORTHODOX HEART

Facebook: Patriarchal Stavropegic Monastery of St John the Baptist in Essex, England

http://irelandandbritishisles.wordpress.com

IRELAND & BRITISH ISLES

p712974694-5.jpg

https://www.facebook.com/monasterystjohnbaptistessex

Patriarchal Stavropegic Monastery

of St John the Baptist in Essex, England

Facebook

Saint Carannog / Carantock, Irish Missionary of Wales & Cornwall, England and his tamed dragon (dinosaur), 6th century – May 16

http://animalsofmyheart.wordpress.com

ANIMALS OF MY HEART

md_Cornwall_Destinations.jpg

Cornwall, England

Edited-04.Llangrannog-Beach-CRMW22-1680x1050

Wales

Carannog13may9-1.jpg

Saits Carranog

Statue_of_St_Carannog,_Llangrannog,_Wales.jpg

display_image-1

Saits Carranog & Curig

Oct03Mosaic1.jpg

Saint Carranog

and his tamed dragon (dinosaur)

6th century

uk-wales-ceredigion-llangrannog-harbour-st-caranog-mosaic-in-seafront-g8bh8t.jpg

Saint Carannog / Carantock

Irish Missionary of Wales & Cornwall, England (+6th century

May 16

Saint Carantoc was the son of Ceredig, King of Cardigan, but he chose the life of a hermit and lived in a cave above the harbour of the place now called after him, Llangranog, where there is also a holy well, which he probably used. When the people tried to force him to succeed his father, he fled, and founded a religious settlement in Somerset at Carhampton. According to legend, his portable altar was lost as he crossed the Severn Sea and was washed up at the mouth of the little brook Willet near Carhampton. Carantoc went to King Arthur, the leader of the British resistance to the Saxon invaders, to ask his help to recover his altar, and the King asked him in return to tame a dragon that was troubling the neighbourhood.

After Carantoc had prayed to the Lord, the dragon came running to the man of God and humbly bent his head to allow him to put his stole around his neck and to lead him like a lamb, lifting neither wing nor claw against him. After a time the dragon was released and departed having been instructed not to Continue reading “Saint Carannog / Carantock, Irish Missionary of Wales & Cornwall, England and his tamed dragon (dinosaur), 6th century – May 16”

Saint Alban the first Martyr of Great Britain in St. Albans, England (+250)

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

lwsm_landscape-0002_1115.jpg

56.jpg

St Alban the first Martyr of England,

in Verulamium (now St. Albans) of England (+250)

╰⊰¸¸.•¨*

Feast day: June 17

Also, June 20 & July 17

SAINT ALBAN was the first martyr in the British Isles; he was put to death at Verulamium (now called Saint Albans after him), perhaps during the persecution under the emperor Diocletian in the year 303 or 304, although some say that he gave his life in the reign of the emperor Septimus Severus, around 209.

According to the story told by St Bede the Venerable, St Alban sheltered in his house a priest who was fleeing from his persecutors. He was so impressed by the goodness of his guest that he eagerly received his teaching and received Baptism. In a few days it was known that the priest lay concealed in St Alban’s house, and soldiers were sent to seize him. Thereupon the St Alban put on the priest’s clothes and gave himself up in his stead to be tried.

The judge asked St Alban, ‘Of what family are you?’

The saint answered, ‘That is a matter of no concern to you. I would have you know that I am a Christian.’

The judge persisted, and the saint said, ‘I was called Alban by my parents, and I worship the living and true God, the creator of all things.’

Then the judge said, ‘If you wish to enjoy eternal life, sacrifice to the great gods at once!’

The saint replied, ‘You sacrifice to demons, who can bring no help or answer to the desires of the heart. The reward of such sacrifices is the endless punishment of Hell.’

The judge was angered at the priest’s escape and threatened the saint with death if he persisted in forsaking the gods of Rome. He replied firmly that he was a Christian, and would not burn incense to the pagan gods. He was condemned to be beaten and then beheaded.

As he was led to the place of execution (the hill on which Saint Albans abbey church now stands) it is said that, by the martyr’s prayers, the crowd who accompanied him to his place of execution were enabled to cross the river Coln dry-shod. This miracle so touched the heart of the executioner that he flung down his sword, threw himself at St Alban’s feet, avowing himself a Christian, and begged to suffer either for him or with him. Another soldier picked up the sword, and in the words of Bede, ‘the valiant martyr’s head was stricken off, and he received the crown of life which God has promised to those who love Him.’

A spring of water gushed forth from the place of the martyr’s execution, and it is said that, at the moment at which the saint’s head fell to the ground, the eyes of his executioner fell out of their sockets. Before this spectacle, the governor ordered that the persecution of Christians cease, and that due honour be paid to the glorious martyrs of Christ. From that time, many sick people found healing through the numerous miracles wrought at St Alban’s tomb, and his veneration spread throughout England and also in Europe.

The shrine of St Alban had lain empty since the destruction of the English monasteries by King Henry VIII, but in 2002 a portion of the martyr’s relics was taken there from the church of St Panteleimon in Cologne, Germany, where they had been preserved for many centuries. These relics now lie once more at the place of the saint’s martyrdom.

Source:

http://britishorthodox-church.blogspot.com

BRITISH ORTHODOX CHURCH

Restoring English Orthodoxy: An Interview with Fr. Gregory Hallam

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Restoring English Orthodoxy: An Interview with Fr. Gregory Hallam

by Tudor Petcu

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://journeytoorthodoxy.com/2016/08/restoring-english-orthodoxy-an-interview-with-fr-gregory-hallam/

JOURNEY TO ORTHODOXY

A Romanian writer, Tudor is a graduate of the Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Romania. He has published a number of articles related to philosophy and theology in different cultural and academic journals. His work focuses on the evolution of Orthodox spirituality in Western societies as well and he is going to publish a book of interviews with Westerners converted to Orthodoxy. In this article, he interviews Fr. Gregory Hallam, of the Antiochian Orthodox Deanery of the United Kingdom and Ireland .

* * *

1.) First of all I would like to find out more information about the orthodox heritage of England, and of the British Isles, generally speaking. Why can we say that the true origins of England are orthodox, and not catholic, as we know from history?

This question assumes a false choice that is between “Orthodox” and “Catholic”. In the first millennium both the Christian East and the Christian West used both terms interchangeably. The West preferred the term “Catholic”, the East “Orthodox”. During the first millennium the local churches of the East and the West formed one single communion and Church. Canonically, therefore, Britain as part of the Western Patriarchate (Rome) was just as Orthodox as any territory further east. Likewise, the East was just at Catholic as anything further west. One important consequence of all this is that the Saints commemorated locally in Britain during the first millennium are all Orthodox. Some of them have even found their way into the calendars of the eastern churches.

However, unlike Rome subsequently the Christian East has retained the primitive practice of calendars being essentially local productions and not global. However, in the modern era there has been renewed interest in the Orthodox Churches of the East in the Saints of the first millennium Orthodox West. In 2014 for example, 10 of these Saints were formally included in the calendar of the Moscow Patriarchate.

The unity of the Catholic Orthodox Church in the first millennium is a very precious gift to the contemporary churches ecumenically speaking. An examination of the Saints and teachings of the Western Orthodox patrimony reveals a faith and a life, and even an iconography indistinguishable in essentials from that of the Orthodox Christian East. The Great Schism of 1054 AD did not affect us here in Britain at all. Arguably this did not affect the Christian East much either at least until the disaster of the Fourth Crusade. Far more significant for us here in Britain was the Norman Invasion in 1066 AD.

The legacy of this occupation of England by Norman forces enforced new and Continue reading “Restoring English Orthodoxy: An Interview with Fr. Gregory Hallam”