Video: Blessing the Graves – Bright Monday in York, England

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

697f38_e152240eac2b42f48125af815701b8b2.jpg_srz_p_979_506_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz-1.jpeg

Yorkshire, England

Blessing the Graves – Bright Monday in York, England

Advertisements

Ο Άγιος Βαρσανούφιος της Όπτινα Ρωσίας (+1913) μας διηγείται την θαυμαστή μεταστροφή ενός Άγγλου αθέου στην Ορθοδοξία

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Ο Άγιος Βαρσανούφιος της Όπτινα Ρωσίας μας διηγείται την θαυμαστή μεταστροφή ενός Άγγλου αθέου στην Ορθοδοξία

Διηγεῖται ὁ Ἅγιος Στάρετς Βαρσανούφιος τῆς Ὄπτινα Ρωσίας (+1913):

«Κάποιος Ἄγγλος ἄθεος, ὀνόματι James, εἶχε δημοσιεύσει ἕνα κείμενο στό ὁποῖο περιγράφει τήν αἰτία τῆς μεταστροφῆς του στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Σέ ἕνα περίπατό του μέ ἕνα φίλο του συνάντησαν μία Ὀρθόδοξη ἐκκλησία. Κάι ἐπειδή ὁ φίλος του ἦταν Ὀρθόδοξος θέλησε νά μπῆ νά προσκυνήση.

—Ἐπιτρέπεται νά ἔρθω καί ἐγώ μαζί σου;, τόν ρώτησε ὁ Ἰάκωβος.

—Ἀσφαλῶς.

Τήν στιγμή πού ἐκεῖνος ἀσπαζόταν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὁ James μέ τά μάτια καρφωμένα στήν εἰκόνα, ἀπόρησε:

—Τί ἄραγε θά γίνη, ἄν τήν ἀσπαστῶ καί ἐγώ;

Δέν πρόλαβε νά ὁλοκληρώση τήν σκέψι του καί νά! Μία γυναίκα μέ ἀστραφτερά ἐνδύματα τόν πλησιάζει. Καί μέ μιά χαριτωμένη κίνησι σκέπασε τό κεφάλι του μέ τό μαφόριό της. Μία ἀπερίγραπτη ἀγαλλίασι γέμισε τήν ψυχή του. Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ἄλλαξε πορεία: Πῆρε τό δρόμο πρός τό Χριστό. Χωρίς ποτέ νά ἐπιτρέψη στόν ἑαυτό του νά γυρίση πρός τά πίσω. Ἔγινε ἕνας συνειδητός Ὀρθόδοξος Χριστιανός».

Πηγή:

http://orthodoksa-istologia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Q&A – Father Zacharias of Essex Monastery, England – Video

https://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

5063958717_46a9ddc204_b.jpg

Q&A – Father Zacharias of Essex Monastery, England

Archimandrite Zacharias is a disciple of Elder Sophrony (of blessed memory), who was a disciple of St. Silouan of Mount Athos.

Presently, Fr. Zacharias is the abbot of the Monastery of St. John the Baptist, Essex, England founded by Elder Sophrony.

Link: ROCOR Western Rite in the United Kingdom

robin-hoods-bay-39

http://westernriteorthodoxuk.org.uk

ROCOR Western Rite in the United Kingdom

 

Link: Saint Bride Hermitage – An Orthodox Hermitage in Scotland

Hebrides-Island-Scotland_the-edge-of-the-world_8.jpg

51bbcd_830313441a134eb18483cbe635eb4091.png

http://www.saintbridehermitage.org

Saint Bride Hermitage

An Orthodox Hermitage in Scotland

email : saintbridehermitage@gmail.com

telephone : + 44 (0) 7927 947280

We are a small monastic skete of the Russian Orthodox Church in the British Isles. We are especially blessed to celebrate the ancient British liturgy of Saint John the Divine as well as the Liturgy of Saint John Chrysostom.

51bbcd_68573a444e0c42118959a7b11696ac6a.jpg

51bbcd_e0cf35dc9c68473293545753b2e69b78.jpg

51bbcd_140a8be5c6d54998899f9d1b86996316.jpg

51bbcd_bda68b50f2504aad925346cb93492457.jpg

Eastern Orthodox Divine Liturgy in Isle of Iona

51bbcd_b15b1077d5c84dc5b5ac7c3aed77e4ab

Interior in a pre-schism chapel

At Bickleigh in Devon

Brigid_of_Kildare.jpg

33242a94c8151bf7614463a7ed4417f4.jpg

StBrigid1-620x350.jpg

brigid-1.jpg

Saint Maughold the Irish, Bishop of Isle of Man, British Isles (+488) – April 25

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Saint Maughold the Irish,

Bishop of Isle of Man, British Isles  (+488)

April 25

Saint Maughold (also known as Macaille, Maccaldus, Machalus, Machaoi, Machella, Maghor, Mawgan, Maccul, Macc Cuill); died ca. 488 AD) is venerated as the patron saint of the Isle of Man, an island in the Irish Sea between Great Britain and Ireland. Tradition states that he was an Irish prince and captain of a band of freebooters who was converted to Christianity by Saint Patrick. His feast day is April 25. He is not St MacCaille of Croghan, County Offaly, who received Brigit of Kildare into Christian life.

One day, Maughold tried to make a fool out of Patrick. Maughold had placed a living man in a shroud. He then called for Patrick to try to revive the allegedly dead man. Patrick came, placed a hand on the shroud, and left. When Maughold and his friends opened the shroud, they found the man had died in the interim. One of Maughold’s friends, a fellow named Connor, went over to Patrick’s camp and apologized to him. Patrick returned and baptized all of the men assembled. He then blessed the man who had died, who immediately returned to life, and was also baptized. Patrick then criticized Maughold, saying he should have been helping his men into leading good lives, and told him he must make up for his evil.

As penance for his previous crimes, Patrick ordered him to abandon himself to God in a wicker boat without oars. Maughold drifted to this isle, where two of Patrick’s disciples, Saint Romulus and Saint Conindrus (Romuil and Conindri), were already established. Tradition says he landed on the north-east corner of the Isle near Ramsey, at the foot of a headland since called Maughold Head, where he established himself in a cave on the mountain side. He is said to have been chosen by the Manx people to succeed Romuil and Conindri as bishop.

He is today best remembered on the Isle of Man for his kind disposition toward the Manx natives. Several places on the island, including, Maughold parish, St. Maughold’s Well, and St. Maughold’s Chair are named after him.

Source: Wikipedia

Christ Won The Battle & Made My Heart Orthodox – An Interview With Fr. John Musther of Cumbria, England (+Video – The Lake District)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

derwentwater2

keswick_cumbria_panorama_1_-_june_20091

Bassenthwaite Lake, Keswick, Cumbria

The Lake District, England

stbegas

St. Bega’s Orthodox Church in Bassenthwaite, Cumbria, England

Lake District National Park from Above – Our Best Bits (HD)

Fr-John-Musther.jpg

Christ Won The Battle and Made My Heart Orthodox

An Interview With Fr. John Musther of Cumbria, England

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://journeytoorthodoxy.com/2015/03/christ-won-the-battle-and-made-my-heart-orthodox/

JOURNEY TO ORTHODOXY

Fr. John Musther, an Orthodox Englishman, serves in the Orthodox missionary parish of Sts. Bega, Mungo and Herbert in Keswick, Cumbria, North West England. His community, which is under the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate, is part of the ancient tradition of the Orthodox Church. The congregation is a living witness of the truth of Holy Orthodoxy to the people living nearby.

In the first millennium, before the Norman Conquest, Church in Britain and in Ireland was in full communion with the universal Orthodox Church, both East and West. Then the differences between Eastern and Western Church were relatively minor, most of them limited to local traditions. Yet striving for holiness was the same.

During that time the peoples of Britain and Ireland gave the world thousands of saints, men and women, kings and queens, martyrs, bishops and abbots, hermits and missionaries. The whole land of Britain retains the memory of the ancient saints of these islands. A great number of early shrines and holy sites are scattered all over Britain and Ireland.

Cumbria, where Fr. John lives, is one of the largest and least densely populated counties in England. The Lake District, part of Cumbria, is one of the most picturesque regions in England, with breath-taking views from the hills. The Lake District is justly famous for many beautiful lakes, hills and forests, and for centuries was inspiring poets and writers, musicians and painters.

In the first millennium Cumbria developed rather separately from the rest of England, and had more links with Wales than with the seven historic Anglo-Saxon kingdoms. Christian life of its inhabitants had been influenced by many traditions – Roman, Celtic (Welsh, Irish and Scottish), Saxon and even Norse. Material traces of all of these can be found today.

The Church tradition holds that St. Patrick, Apostle of the Irish, was born here. This region draws people by its magic beauty and tranquillity—and by its very rich early Christian heritage. Thanks be to God, that the revival of Orthodox Faith and rediscovering of nearly forgotten local saints and shrines is becoming a reality because of people like Fr. John Musther.

198976.p.jpg

St. Bega’s Orthodox Church in Bassenthwaite, Cumbria

Fr. John, how did you become Orthodox?

I met Fr. Sophrony (Sakharov). I was a student at University College London reading for a law degree. It was early 1961 if I remember correctly. At any rate Fr. Sophrony had only recently arrived at the Old Rectory at Tolleshunt Knights, Essex. I knew just a little about Christianity through the Church of England but nothing about Orthodoxy. On Sunday afternoon after the Ninth Hour he invited me into his study while the tea was being made and asked me: what was the purpose of the Christian life? He spoke so gently and when I said that I didn’t know, he simply said, ‘the purpose of the Christian life is to ask the Lord Jesus to send the Holy Spirit into our hearts that he may cleanse us and make us more like Christ’.

I sat there dumbfounded. My hair stood on end. I had never heard of such a thing. I had no questions. I knew that what he had told me was the truth of his own heart. The only response was to be still and receive the precious gift he was giving me.

His statement was a complete summary of the Scriptures. It was the Word of God to me. It changed the direction of my life. The power of that word still urges me on.

He told me to read, “The Undistorted Image.” Again I felt completely poleaxed. It was like death. How could a man live like this?

198966-p

I struggled with the Greek culture of the churches at that time. It was also many years before I could overcome the Protestant spirit that I found in me. Then one day I woke up and felt all my objections had fallen away. Christ had won the battle and had made my heart Orthodox. I discovered I was living near the late Fr. Sergei Hackel’s parish in Lewes in Sussex. He prepared myself and my wife Jenny for Chrismation in 2003.

Please, tell us about your parish.

The two of us moved to Cumbria in 2007 but not before I had been made a deacon with the mandate to see if there were any Orthodox in the area. We had bought a small cottage in Keswick which needed a lot of refurbishment. As the daily offices had already Continue reading “Christ Won The Battle & Made My Heart Orthodox – An Interview With Fr. John Musther of Cumbria, England (+Video – The Lake District)”